druer

Dyrking og pleie av druer i forstadsområdet. En vinrank. Hvordan skikkelig klippe druer. Forberedelse av vin hjemme.