Recensioner och kommentarer: 1

  1. Lydia Vasilievna

    Vid plantering av äggplantor i ett växthus i två linjer - enligt mönstret i raden 30 - 50 cm och mellan raderna 40 - 50 cm - är buskar vanligtvis bildade i 2 - 3 stammen.

    När växthöjden når 25-30 cm, kläms toppen upp och 2-3 lämnas till de starkaste övre skotten. De återstående stegen och skotten tas bort och stammen hålls naken tills förgrening. Varje skelettgren är bunden till trallen separat, eftersom frukterna är tunga, och grenarna är bräckliga och kan lätt bryta av. Varje stam är formad separat. Den väljer den starkaste bilagan och gör den till den främsta, medan de för svagare skott lämnar en bunden pläd och ett blad vardera, medan de klämmer upp grenens topp. Sammantaget lämnas varje bagage till 10-frukter, och de som inte har tid att mogna tas bort.

    svar

Lämna feedback, kommentarer