1

Recensioner och kommentarer: 1

 1. Maria KUSKOVA. Tver region

  När ska man såg äggplanter?
  Varje år frågade min dotter när hon behövde plantera äggplanter för plantor. Först förklarade jag för henne det. om hon ska plantera plantor under omslag i början av maj. Äggplantor måste såddas i början av mars (för centrala Ryssland). Sedan förklarade hon som en person som arbetade med siffror på ett annat sätt. Aubergineplanter måste planteras på permanent plats vid 75-dygns ålder. Härifrån är det nödvändigt att fortsätta räkna. Det verkar som att min dotter nu ihåg, det senaste året frågade hon inte.

  Eftersom äggplantan är en värmebärande växt kan den planteras först efter att jorden har upphettats till 18 *. I söder kan till exempel äggplantor sådas i början av februari.
  sedan i mitten av april transplanteras de i öppen mark. Om äggplantor odlas i ett växthus kan såning ske ännu tidigare, i januari.
  Före såning suger jag dagligen fröet i en lösning av kaliumhumat (3%). Jag tar de mest livskraftiga fröerna 2-th års lagring. För att inte dyka plantorna (äggplantor tolererar inte denna procedur väldigt bra), såning frön i separata krukor.
  Efter de första bladens utseende är det viktigt att inte fylla äggplantorna, de tycker inte om för mycket fukt. Jag använder sprutpistolen. Solsken växter bara älska, så sätt dem alltid på den varmaste och ljusaste tröskeln.

  svar

Lämna feedback, kommentarer