Encyclopedia of gardening - fruktträd

Encyklopedi av trädgårdsfruktträd och buskar. Odling och uppdelning av fruktträdgården på platsen. Vård av fruktträd.