Användbara egenskaper hos växter

Terapeutiska och användbara egenskaper hos växter. Fördelar med skada och kontraindikationer.