gurkor

Odling av gurkor i växthuset och på det öppna marken. Plantering och vård av gurkor, sorter och arter.